الهام بانو

دخترِ زمستان

الهام بانو

دخترِ زمستان

WWW.ElhamBanoo.Com

آخرین مطالب

خودخواهیِ من

چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱ ب.ظ

بسم الله النور

آسمان و دریا


امروز متوجه شدم یکی از دوستانم، حدود دو ماه پیش پدرش از دنیا رفته است و من همه این مدت بی خبر بودم.

وقتی متوجه شدم، حال خوبی نداشتم. شرمنده شدم. از خودم بدم آمد.

از خودم بدم آمد از اینکه چقدر این مدت خودخواه بودم که فکرم و حواسم درگیر خودم و دوروبری هایم بوده و از کمی دورترم خبر نداشتم.

شاید تسلیت و همدردیِ من دردی را از او دوا نکند، مخصوصا که او دختر قوی و با ایمانی است و حضور خدا را در لحظه لحظه های زندگی اش حس میکند و شاید نیازی به این همدردی و تسلیت ها نداشته باشد،

اما این همدردی کردن با دیگران، حس های لطیف انسانیت را در آدم بیدار میکند و هر کسی به بیدار شدن این حس ها نیازمند است و من هم!

  • الهام بانو